Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије ДЕАПС

Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije DEAPS

Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије ДЕАПС


NOVOSTI

DEAPS će 2. novembra 2018. godine organizovati celodnevni seminar
„Nasilje u porodici i među vršnjacima“.

Seminar će se održati u Kolarčevoj Zadužbini u Beogradu.
"Nasilje u porodici i među vršnjacima" je akreditovan kod Zdravstvenog saveta kao Nacionalni seminar 1. kategorije pod brojem A-1-1708/18,
12 bodova KME za predavače, 6 bodova KME za pasivno učešće.
Seminar je prijavljen i Komori socijalne zaštite.
Učešćem na skupu stručni radnici ostvaruju pravo na 5 (pet) pasivnih bodova.
Program seminara možete preuzeti ovde

U Beogradu je 27. i 28.9.2018. održan redovni sastanak ESCAP Board-a.
Više o sastanku možete pronaći na naslovnoj strani https://www.escap.eu/

Tokom sastanka upriličena su i dva dodatna skupa:

1. Sastanak s predstavnicima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu link
2. Sastanak s profesorom Johannesom Heberbradom link

Takođe, podpredsednik ESCAPa profesor Dimitris Anaganostopulous je dao intervju Politici. Intervju možete preuzeti ovde


Drugi regionalni sastanak Društava za dečju i adolescentnu psihijatriju
je održan u Ljubljani 12. i 13. oktobra 2018. godine.
Više o tome možete pročitati na strani Novosti


V Kongres DEAPS-a će se održati od 22-25. maja 2019. godine, na Zlatiboru.

Dalje informacije o Kongresu pratite na našem sajtu.

Stručni skupovi i aktivnosti

"DEAPS održava redovne stručne sastanke koji su otvoreni i za kolege koji nisu članovi DEAPS-a. PROTEKLI SKUPOVI..."

Pročitajte više →


Važna obaveštenja

"Kolege koje su zainteresovane za obaveštenja o daljim aktivnostima DEAPS-a mogu poslati svoju e-mail adresu generalnom sekretaru..."

Pročitajte više →


Saradnja DEAPS-a sa drugim organizacijama


Kongresi

"IV kongres DEAPS-a održan je na Zlatiboru u Institutu Čigota od 12 do 15 maja 2016. godine. Tema kongresa:..."

Pročitajte više →


Predsedništvo

"PREDSEDNIŠTVO DRUŠTVA
IZVRŠNI ODBOR
Predsednik..."

Pročitajte više →


Statut

"Član 1 Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) osniva..."

Pročitajte više →


Istorijat

"Koreni dečje i adolescentne psihijatrije na našim prostorima dosežu do dalekih, dvadesetih godina prošlog veka kada je psihoanalitičko..."

Pročitajte više →


Članstvo

"Članovi Udruženja su fizička lica odgovarajućih struka: neuropsihijatri, psihijatri i lekari drugih specijalnosti, psiholozi, defektolozi, socijalni..."

Pročitajte više →


Kontakt

"Predsednik,
Generalni sekretar,
Blagajnik..."

Pročitajte više →


Linkovi

"MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

NACIONALNE ORGANIZACIJE..."

Pročitajte više →